Välkommen!

Hej och välkommen till Step Two!

Vi är ett EU-projekt som inleddes av Coompanion Kronoberg. Vårt mål är att skapa tillväxt hos småföretag i Kronoberg där företagare har utländsk bakgrund.
Step Two finansieras av EU, Växjö kommun och Region Kronoberg och har konsultstöd från Almi och Coompanion. Vi har en växande nätverk av partners som Ekonova, Tönnerviks, mm., för att hjälpa våra deltagare.
Step Two är ett företag hotell på Arabygatan 78, Växjö för entreprenörer med utländsk bakgrund.
Intresserad i delta i projektet? Ring vår projektledare Naimul Abd på 0704600171 eller mejl naimul.abd@coompanion.se